Pregled

IPA prekogranični program Mađarska - Hrvatska pripada „novoj generaciji“ prekograničnih programa u proračunskom razdoblju Europske unije između 2007. i 2013. godine. Države sudionice, Mađarska i Hrvatska, uspostavile su zajednički sistem upravljanja Programom (eng. “shared management system”). 

Mađarsko-hrvatska prekogranična suradnja započela je 2002. godine kada su lokalni dionici duž granice pokrenuli stvaranje mađarsko-hrvatskog pilot fonda za male projekte u okviru mađarskog nacionalnog Phare programa. Pilot fond ponovno je pokrenut i 2003. godine. Glavni cilj programa pod nazivom INTERREG Phare bio je pružanje podrške neprofitnoj prekograničnoj suradnji i priprema potencijalnih kandidata za kasnije mogućnosti financiranja iz Programa INTERREG. U razdoblju između 2004. i 2006. Mađarska i Hrvatska su zajedno sa Slovenijom formirale trilateralnu prekograničnu suradnju kroz Program za susjedstvo. Važnu promjenu u suradnji duž vanjskih granica Europske unije označio je Pristup za susjedstvo, povezujući u okviru istog Programa vanjska (CARDS/PHARE za Hrvatsku) i unutarnja (ERDF) sredstva financiranja Europske unije. Za partnere s hrvatske strane to razdoblje donosi veliki iskorak budući da su sredstva otvorena i njima (dok je Pilot fond za male projekte omogućavao kooperativnu vrstu projekata koji su se financirali samo s mađarske strane). IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska 2007.- 2013., Europska komisija odobrila je 13. ožujka 2008. Alocirana su sredstva Europske unije u iznosu od 52.433.025 € za svih sedam godina Programa. Program nudi široki spektar mogućnosti potencijalnim korisnicima u okviru dvaju prioriteta: Održivog okoliša i turizma te Razvoja gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta.  Za financiranje su prihvatljive raznovrsne aktivnosti, između ostalih: usavršavanje infrastrukture u svrhu zaštite prirode i prirodnih vrijednosti; razrada zajedničkih programa, studija i strategija za poboljšanje zaštite okoliša; izgradnja i označavanje novih biciklističkih staza; razvitak turističkih atrakcija i s njima povezanih infrastrukturnih objekata; stvaranje i potpomaganje putova prema integraciji i ponovnom zapošljavanju osoba s poteškoćama; razvoj infrastrukturalnih kapaciteta i opremljenosti u području istraživanja; priprema zajedničkih studija izvedivosti; razvijanje općih kurikuluma i zajedničkih sadržaja za izobrazbu; aktivnosti na poboljšanju međuljudskih veza poput organiziranja festivala, predstava, kazališnih turneja, koncerata, izložbi, umjetničkih radionica, dobrotvornih priredbi, prekograničnih amaterskih sportskih prvenstava i turnira; te aktivnosti za smanjenje jezičnih prepreka.  

Važne posebnosti programa

Princip Glavnog korisnika (eng. Lead Beneficiary principle)

Princip Glavnog korisnika osnovni je preduvjet svih aktivnosti financiranih iz Programa. Projekt će predstavljati glavni korisnik, ujedno jedini izravan kontakt između projektnog tima i zajedničkih upravljačkih tijela Programa. Glavni korisnik odgovoran je da na temelju partnerskog sporazuma stvori funkcionalan konzorcij s projektim partnerima.

Prekogranični učinak

Projektni partneri trebaju biti uključeni s obje strane granice s ciljem uspostave pravih zajedničkih projekata sa stvarnim prekograničkim učinkom. Planiranje i provedba projekata moraju biti usklađeni sa zajedničkim kriterijima suradnje: zajedničkim razvojem, zajedničkim osobljem, zajedničkim financiranjem ili zajedničkom provedbom projekata. Rezultati projekta također trebaju imati utjecaj s obje strane granice.

Vijesti

BA biking - OTVORENJE NOVOIZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA
04. studenog 2015.

Grad Križevci Vas sa zadovoljstvom poziva na  OTVORENJE NOVOIZGRAĐENIH BICIKLISTIČKIH STAZA, koje će se održati u srijedu, 4. studenoga 2015. godine  s početkom u 9,00 sati na parkiralištu na Trgu bana Lackovića u Križevcima, u sklopu  projekta BA biking,  prema...
pročitajte više »

Priopćenje 1, Konferencija Čakovec 10. rujna 2015.
11. kolovoza 2015.

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska slavi četvrti Dan europske suradnje  http://www.ecday.eu  velikom  konferencijom u Čakovcu  10. rujna 2015.godine. 
pročitajte više »